top of page

VINYASA JÓGA

Vinyasa jóga je dynamický styl jógy. Označován za meditaci v pohybu, neboť dochází harmonickému propojení dechu s pohybem. Je ideální pro budování vnitřní i vnější síly, koncentrace a flexibility, která je založena na principu postupného rozvoje každého jednotlivce.

Jóga v centru Prahy pro všechny

Vznik a podstata Vinyasa jógy

I přesto, že krásnou ukázku vinjásy najdeme i v tradičním hatha jógovém pozdravu slunci, o vinjáse jako o jógovém stylu se začíná oficiálně mluvit teprve v minulém století. Právě z toho důvodu je označovaný za “moderní” jógový styl. Za otce moderní jógy je považován Sri T. Krishnamacharya, jehož studentem byl i možná více známý K. Pattabhi Jois. Právě ten přišel v první polovině minulého století s konceptem Ashtanga jógy. Často také formulované jako Ashtanga vinyasa jóga.

 

Vinyasa jóga se dnes vyučuje jako samostatný jógový styl. Zatímco ashtanga jóga je ucelená sestava pozic, která se učí po celém světě stejně, vinjása jóga je typická pro svou různorodost a pestrost sekvencí, přechodů a technik provedení. Co ale zůstalo stejné jsou zásady, ze kterých vinjása jóga vychází. Doslovný překlad slova “vinyasa” zní “umístit určitým způsobem”. 

 

Vinjása jóga je dynamický styl, který si zakládá na plynulosti pohybu. Někdy je vinjása označována také za flow, tok pohybu, na vlně dechu. Pozice jsou poskládány do sekvencí tak, aby na sebe logicky navazovaly. Mezi jednotlivé sekvence je vložený dynamický přechod (odskok, proskok, odkročení, chaturanga). Tímto způsobem se tělo po celou dobu udržuje zahřáté a praktikující se často i velmi zapotí. Elementem této praxe je oheň. Vinjása jóga je výborným prostředkem pro získání flexibility stejně jako síly. Zároveň je často označována za meditaci v pohybu. Díky soustředěnosti a pečlivému provádění pozic a pohybů totiž dochází k utlumení vnějších podnětů a naše mysl tak může spočinout v přítomném okamžiku.

 

Vinjása jóga se opírá o 3 základní pilíře, tak zvanou Tristhanu. 

Tristhana:

 • Ásany, neboli jednotlivé pozice jógy. Tedy tělesná nastavení

 • Dech, často se praktikuje dech Udždžají

 • Drishti (drišti), místo / bod, kam směřuje náš pohled a pozornost​​ (například špička nosu)

Samotnou vinjásu pak můžeme vnímat několika způsoby:

 • Vinjása v pozici, kdy do pozice vstupujeme s nádechem či výdechem, v samotné pozici zaujmeme pohled do jednoho místa a vnímáme tok dechu

 • Vinjása mezi pozicemi, tedy přechod mezi dvěma pozicemi, které na sebe plynule navazují (například z bojovníka 2 do pozice trojúhelníku) 

 • Vinjása mezi dvěma skupinami pozic, například kombinace pozic otevírajících kyčle a balančních pozic na rukou (z pozice širokého dřepu do pozice vrány) 

Tereza Kalinová lektorka Vinjása jógy

Základní principy výuky a moje zkušenosti s Vinjása jógou

Vinjása jóga je velmi oblíbená především pro nepřeberné možnosti praktikování. Lektor má volnou ruku ve vytváření sekvencí i lekcí. Přesto jsou zde principy, které by měly být dodrženy v každé praxi.

 

Jakákoliv práce s dechem (pranayama) je nedílnou součástí jógové praxe. Praktikují se různé dechové techniky podle vhodnosti či cíle lekce. V lekci by neměl chybět pozdrav slunci, který lze praktikovat v mnoha formách. V dynamických stylech jógy se nejčastěji setkáváme s Pozdravem slunci A a B, které krásně prohřejí a připraví tělo. Následují různě dlouhé sekvence pozic, které jsou většinou seřazeny do logického pořadí. Lekce končí v relaxaci, Šavásaně.

 

Lekce vinjása jógy mohou být cíleně zaměřené na konkrétní oblast (otevírání kyčlí, záklony, posílení středu těla, balanční pozice), stejně jako mohou mít konkrétní cíl (získat více sebedůvěry, objevit v sobě laskavost či vnitřní sílu). Lekce také mohou vést k tak zvané “peak pose”, tedy hlavní, často obtížnější, pozici, na kterou vás má průběh lekce připravit. To jen pro příklad, jak velké možnosti Vinyasa jóga v dnešních dnech přináší a je potřeba najít si to, co vyhovuje právě vám.

 

Já, lektorka jógy Tereza Kalinová, jsem se za praxí a naukou o vinjása józe vydala do indického Mysore, místa velmi zpopularizovaného jógovými studenty a školami. V ashramu kousek od rušného města jsem se pod vedením svých učitelů věnovala systému jógy a prošla výcvikem právě se zaměřením na vinjása jógu. Každý den, ještě před východem slunce jsme začínali krátkou meditací a zpěvem manter pro lepší naladění na praxi. V Indii si na úvodu a konci praxe velmi zakládají, protože je to určitá forma rituálu. Oproti Ashtanze, kde je úvodní matra přesně předepsána, my mantry pravidelně obměňovali. Následná ranní praxe vinjása jógy byla opravdu nakopnutím do celého dne.

Ve svých lekcích chci předávat právě tyto prožitky. Vinjása jóga totiž není jen o fyzickém cvičení a nepřeberném množství krásných pozic, jak se mnozí praktikanti domnívají, ale její hloubka a podstata je zakořeněna v tradicích. Tradicích, které jsou součástí jakékoliv praxe jógy a mohou nám být nápomocné na naší cestě nejen na jógové podložce.

Jak pomáhá pravidelné cvičení vinjásy jógy?

 • Budete se cítit stabilnější a vyrovnanější

 • Zvýší se vaše pozornost a koncentrace

 • Zapracujete na síle i flexibilitě zároveň

 • Zpevníte si klouby a uvolníte celkové nervové napětí

 • Hlava si odpočine od neustálého toku myšlenek

 • Rozproudíte krev v těle

 • Zlepšíte svůj spánek

 • Vaše páteř bude pružnější, budete se cítit fyzicky mladší a vitálnější

 • Zlepší se vaše komunikace a sebevyjádření

 • Naučíte se lépe zvládat každodenní stres

 

​Pro koho je vinyasa jóga vhodná?

Vinjása jóga je dynamickým stylem, který je vhodný pro každého, kdo se rád hýbe a chce v pohybu najít více radosti. Nicméně je důležité zmínit, že v dynamických stylech jógy není prostor na důkladné vysvětlování pozic a jejich účinků. Pro začátečníky je tedy nejprve vhodné najít lekci či se vydat na kurz pro začátečníky, kde si studenti osvojí základní princip zdravého pohybu a naučí se pozice správně provádět. Doporučeným stylem pro začátečníky může být také Hatha jóga nebo o něco náročnější Fyzio jóga.

yoga4everybody_foto-1-18.jpg

Vinjása jóga je skvělým prostředkem pro moderního člověka, který chce zůstat aktivní a zároveň hledá cestu v něčem více hlubším. Také to může být přestupní můstek k objevení kouzla meditace. Pokud s jógou začínáme, je pro nás často náročné se na klidnějších lekcích dostatečně uvolnit a vypnout, protože nám v tom brání neustálý tok myšlenek. Právě tady může pomoci vinjása, kde je nutné se neustále plně soustředit a není možnost odbíhat k vnějším podnětům. Po čase se schopnost koncentrace zlepšuje.


Stejně jako v jiných formách jógy či cvičení je nutné najít si lektora, který vám vyhovuje. Ať už po stránce hlasového projevu, navádění do pozic či schopnosti vás v pozici opravit.

Kdy a kam na kurzy a lekce Vinyasa jógy?

Chtěli byste si ji vyzkoušet? Naše studio Yoga4everybody.cz najdete na Praze 1 v Jungmannově ulici. Pokud nejste z Prahy, můžete vyzkoušet naše online kurzy jógy.

Vinjásajóga je součástí následujících lekcí a kurzů Yoga4everybody:

bottom of page