yoga 4

Symbolika čísla 4 je u nás ve studiu významnější, než se na první pohled může zdát. 4 je číslo vesmírného řádu, čtyř světových stran (nebo dříve čtyř větrů), čtyř ročních období, čtyř měsíčních fází a čtyř významných bodů oběhu slunce, bodu jarního a podzimního a dvou slunovratů. Proto můžeme čtyřku hledat tam, kde jde o celý svět nebo celý vesmír. Také Buddha hlásal čtyři základní svaté pravdy, čtyři stupně sebe-ponoření na cestě k extázi.

4 elementy

Čtyři elementy jako symbol čtyř hlavních pilířů nás samotných, čtyř hlavních živlů v horoskopu - oheň, země, vzduch, voda.

Tak jako v hinduismu až ve chvíli, kdy dojde k propojení člověka (Átmá) a vesmírné energie (Bráhmá), dojde k vymanění se z koloběhů životů, ze Samsáry. Tedy dokud budeš zaměřovat svoji pozornost pouze na jeden element, na jeden směr a nedokážeš se vnímat jako součást celku. Do té chvíle budeš obcházet kruh od začátku do konce.

BODY

4 světové strany

TĚLO

BODY

Je jedno, jakým směrem se vydáš, zda na sever či na jih. Zda se při své praxi vrhneš nejprve na záklony nebo předklony. Vždy ale dojdeš k jedinému cíli, ke svému středu, k místu odkud si vyšel. Tam je tvůj kompas, tam hledej cestu.

MIND

POZNEJ SVÉ TĚLO V 10 TÝDNECH

S INTENZIVNÍM KURZEM JÓGY

POZNEJ SVÉ TĚLO V 10 TÝDNECH

S INTENZIVNÍM KURZEM JÓGY

4 roční období

MIND

MYSL

Stejně tak, jako sama přicházejí roční období, jednou dříve a jindy později, takový je tok myšlenek a nálad. Přirozený koloběh je daný a sebevětší pílí jej nelze ovlivnit. Přijmi ho, uvolni se a nech plynout v přirozeném rytmu. Pěstuj v sobě umění být tichý a sám.

BREATH

4 měsíční fáze

BREATH

DECH

První byl nádech, když si přišel na svět, a poslední bude výdech, až vše opustíš. Úplněk a novoluní jsou dva vrcholy cyklu, stejné jako zadržení dechu mezi nádechem a výdechem, jediný moment, kdy se můžeš potkat sám se sebou.

JOY

4 body oběhu slunce

RADOST

JOY

Dostal ses do srdce a je to tak nádherné, tak láskyplné, že bys možná rád zůstal. Neboj se  ale odejít a radovat se i z té bolesti, odchodu, protože jedině tak můžeš z míst krásných dojít na místa ještě krásnější. 

4 everybody

STUDIO

1/1
  • Facebook Yoga4everybody
  • Instagram Yoga4everybody
  • YouTube Yoga4everybody
  • Pinterest Yoga4everybody

Copyright © 2021 Yoga4Everybody. Všechna práva vyhrazena.