top of page
Image by Dim Hou

JÓGOVÁ FILOZOFIE

Zajímá vás jóga v širším kontextu?

Kromě fyzické praxe ve studiu, kterou dnes převážně známe, je jóga pestrá a bohatá tradce sahající tisíce let do minulosti. Přijďte si poslechnout inspirativní přednášky na nejrůznější témata právě z historie a filozofie jógy.

PRO
VŠECHNY
MILOVNÍKY JÓGY

Kurz je rozdělen do tří přednáškových bloků, přičemž každý je věnován samostatnému tématu. Vítáni jsou jak nadšení studenti tak stávající lektoři jógy, kteří mají zájem neustále načerpávat nové vědomosti.

YACEP_edited.png

BLOK 1 - Téma Workshopu:

ÚVOD DO PATAŇDŽALIHO JÓGA - SÚTER

Pataňdžaliho Jóga sútry jsou považovány za nejklasičtější z klasických jógových textů, citáty z nich najdeme dnes všude kolem. Velice často se ale setkáme s tím, že lidé z nich jen vytrhávají citáty, aby tak obhájili své vlastní představy o tom, co to jóga je. A paradoxně přitom dokonale ignorují celou tisíciletou tradici komentářů a výkladů, které v Indii k tomuto dílu vznikaly. 

Kdy je nejbližší kurz: 23.1.2021 / 14:00-18:00

Za kolik: 990,- Kč

BLOK 2 - Téma Workshopu:

ŠRÍ T. KRIŠNAMÁČÁRJA, JEHO ŽIVOT A UČENÍ

YACEP_edited.png

Snad málo kdo ovlivnil vliv jógy ve 20. století jako právě Šrí T. Krišnamáčárja, jeho žáci byli například B.K.S. Iyengra, Pattabhi Jois nebo Indra Devi. Právě osobnost Šrí T. Krišnamáčarji a jeho vliv do všech jógových směrů, které dnes praktikujeme jako studenti nebo předáváme jako učitelé bude klíčovým.

Kdy je nejbližší kurz: 24.10.2021 / 14:00-18:00

Za kolik: 990,- Kč

BLOK 3 - Téma Workshopu:

MANTRY, SANSKRT A POSVÁTNÝ ZVUK

YACEP_edited.png

V poslední ze série oblíbených kurzů se zaměříme na posvátný zvuk neboli mantry. O mantrách se v kontextu jógy mluví sice hodně, ale málo kdy znají studenti její význam, kdy a jak ji recitovat. Nebo k jakým účelům původně sloužila. Na tomto workshopu se na Mantry podívat z trochu jiné perspektivy. Povíme si o jejich rozdělení, užití i významech, a co víc naučíme se číst správně ze sanskrtu. 

Kdy je nejbližší kurz: 5.12.2021 / 9:00-13:00

Za kolik: 990,- Kč

Přednáška 1 - Úvod do Pataňdžaliho Jóga-súter

11.9.2021 / 9:00-13:00

Pataňdžaliho Jóga sútry jsou považovány za nejklasičtější z klasických jógových textů. Díky Šrí T. Krišnamáčárjovi a Svámímu Vivékánandovi jsou dnes považovány za jakousi "Bibli jógy" a citáty z nich najdeme na oblečení, na jógamatkách i jako tetování všude kolem. Velice často se ale setkáme s tím, že lidé z nich jen vytrhávají citáty, aby tak obhájili své vlastní představy o tom, co to jóga je (a mohli zneužívat autority Jóga súter k posílení vlastní autority). A paradoxně přitom dokonale ignorují celou tisíciletou tradici komentářů a výkladů, které v Indii k tomuto dílu vznikaly. 

 

V tomto workshopu se opřeme o moderní filologické bádání, abychom se podívali na to, v jakém kontextu Pataňdžali svoje dílo tvořil, že vypadalo původně jinak, než jak je dnes běžně prezentováno v anglických (i českých) překladech a hlavně také na komentářovou tradici, která se snažila objasnit a rozvinout různé (často velice abstraktní) myšlenky a praxe.

Přednáška 2 - Úvod do Pataňdžaliho Jóga-súter

24.10.2021 / 14:00-18:00

Snad jen málo kdo měl tak velký vliv na podobu jógy (především ásanové) ve 20. století jako Šrí T. Krišnamáčárja. Většina ásanových stylů, se kterými se dnes setkáme v jógových studiích (Iyengar, aštángajóga a z ní pak power yoga, vinjása a další) má kořeny právě u něj. Zajímavé ale je, že tento velký vliv měl Krišnamáčárja takříkajíc z pozadí. Velkou část svého života byl v ústraní a vliv na dějiny jógy měl spíš skrze svoje studenty. Díky tomu se také o jeho osobě a přístupu k učení málo ví. Nejčastěji se můžeme setkat pouze s metodami praktikování, které vyvinuli až jeho žáci (třeba B.K.S. Iyengar, Pattabhi Jois, Indra Devi …). 

  • Je to totéž, co učil Krišnamáčárja?

  • Jak vlastně učil? Jaké bylo jeho chápání jógy (nejen ásan)?

  • A proč to vypadá, že se jeho způsob výuky ásan v průběhu doby radikálně proměnil?

  • A byl vůbec v Tibetu, jak se o něm často říká?

Právě těmito otázkami se budeme zaobírat v tomto workshopu.

Přednáška 3 - Mantry, sanskrt a posvátný zvuk

14.11.2021 / 14:00-18:00

O mantrách se v kontextu jógy hodně mluví a málokdo se na lekci nesetkal alespoň s mantrou  ÓM. Na tomto workshopu se na ně ale zkusíme podívat z trochu jiné perspektivy. Nebudeme je ani zpívat ani recitovat, možná jen trochu ano. 

Spíše si ale povíme o tom, co o nich říkají nejrůznější indické tradice. Existují totiž nejrůznější kategorie manter.

Pro naše účely si je rozdělíme do tří hrubých následujících kategorií:

  1. Védské pojetí manter

  2. Tantrické pojetí manter

  3. Bhaktické pojetí manter

 

Zastavíme se také u sanskrtu a jeho výslovnosti, protože ač je pro české mluvčí relativně snadno vyslovitelný, je tu několik záludností, díky kterým lidé mantry často "masakrují".

Důležité informace:

Workshopy jsou otevřeny všem nadšeným studentům jógy a široké veřejnosti. Tedy není nutně potřeba být lektorem jógy nebo studentem lektorských kurzů.

Kurz je rozdělen na 3 přednáškových bloků, přičemž každý je věnován samostatnému tématu. Zúčastnit se můžete jak jen jednoho samostatného tématu, který vás aktuálně nejvíce zajímá, a nebo se můžete přihlásit na všechny přednášky s Davidem a získat tak certifikaci v rámci YACEP Yoga Alliance s dotací celkem 13 hodin.

 

Zájemci o certifikát Yoga Alliance

Workshop Kořeny jógy s Davidem Dostalem je součástí YACEP - Yoga Alliance Continuing Education Provider® (nástavbové vzdělání pro certifikované lektory Yoga Alliance) a zajišťuje rozšíření 13 hod. Pro získání certifikátu je nutné absolvovat všechny 3 bloky se 100% účastí.

David Dostal 1.jpg
David Dostal 2_edited.jpg

David je autorem stránky Kořeny jógy. Díky tomuto projektu zprostředkovává tradiční nauku jógy široké veřejnosti. Jak sám uvádí, informací o historii jógy je nedostatek a to často vede k vymýšlení a “znovu vynalézání” jógy. Skrze Kořeny jógy a s tím spojené nezapomenutelné přednášky uvádí věci na pravou míru a my jsme mu za to nesmírně vděční.

Potřebujete poradit? Zavolejte nám..

TEREZA KALINOVÁ

Education Coordinator

608-639-060

tereza@yoga4everybody.cz

bottom of page