top of page

NESPLEŤTE SI ŽEBRÁKA SE SVATÝM MUŽEM

Aktualizováno: 13. 11. 2020

Pokud potkáte v Indii muže oblečeného do šafránových šatů s dredy nebo nikdy nestříhanými vousy, na poutních místech pak téměř nahé potřené bílým popelem, mějte se na pozoru. Nestojíte před žebrákem, nýbrž před nejuznávanějším a nejposvátnějším mužem v celé Indii.

Sadhu neboli svatý muž ve Váránásí v Indii
Jeden ze svatých mužů na břehu Gangy ve Váránásí v Indii (Foto: Kateřina Prýmková 12/2019)

Sádhuové neboli svatí muži jsou považováni za nejposvátnější bytosti ve víře, jsou to asketové, kteří kráčejí cestou pokání a odříkání, přerušují všechny vazby, které je spojovaly s hmotným a pozemským světem, proto za sebou zanechávají své rodiny, zaměstnání, vlastnosti a dokonce i jména.


Kdo jsou sádhuové?


Slovo sádhu pochází ze sanskrtu a znamená dobrý člověk nebo také svatý muž, který následuje vnitřní výzvu k dosažení posledního stavu osvícení mokša (#sadhu #sanskt #moksa). Svatí muži jsou stejně staří jako hinduismus samotný, v jehož systému víry rozlišujeme čtyři fáze života:

Foto: Kateřina Prýmková 12/2019
  • nejprve dětství a dospívání, tedy formování,

  • následuje zralost, kdy se zakládá a rozšiřuje rodina,

  • poté poutní fáze, která se shoduje s plněním předchozích povinností,

  • až poslední fází je askeze k dosažení osvícení.

Jako projev úcty je lidé oslovují Baba, tedy otec nebo moudrý muž. V Indii je asi deset milionů sádhuů, z nichž drtivou většinu tvoří muži, ženy se nazývají sadhvis. Obvykle se jedná o ovdovělé ženy, které se vydaly touto cestou.

Nejčastěji svatého muže potkáte na březích řek, na náboženských slavnostech nebo posvátných místech ve Váránásí, Haridváru a Rišikéši. Mnozí žijí úplně izolovaně, v jeskyních, v horách nebo v lesích. Někdy svatý muž vykonávái úlohu místního kněží a předříkává modlitební formule mantry za uzdravení nebo správné vykonávání obřadu, to se liší podle konkrétního náboženského společenství.


Jak se stát svatým mužem?

Foto: Kateřina Prýmková 12/2019

Nejprve je důležité říct, že musíte být hinduistický muž. Poté, po splnění prvních třech životních fází, se můžete vydat na poutní cestu, hledat a následovat svého guru (učitele). Toho budete provázet po dobu zhruba dvou let, než budete připraveni stát se samostatným svatým mužem. V praxi to znamená, že budete vykonávat veškeré pomocné úkoly od úklidu až po vaření. V další fázi se ponoříte do duchovního rozvoje skrze jógu a meditaci (#guru #joga #meditace). Tu praktikují i několik hodin denně, dokud nedojde k ovládnutí těla a osvobození mysli.

Ve chvíli, kdy se stanete Sadhu, máte veškerý svůj majetek na sobě. Zpravidla tedy skoro nic.

Sadhuové pocházejí z různých sociálních vrstev. Někteří žili v nepříznivém prostředí od dětství, zatímco jiní zanechali všechen svůj majetek i důležitá postavení ve společnosti.


Život jako Sadhu


Den začínáte velmi brzy, ještě před východem slunce, a to očistnou lázní v řece. Poté se sejdete s dalšími sádhuy kolem posvátného ohně na společnou ranní modlitbu a meditaci. Samozřejmě jste přísný vegetarián a nikdy se nenapijete alkoholu, přestože kouříte hašiš (#hasis).

Podle saduů vede kouření hašiše k přímému spojení s vyšších energií a umožňuje jim hlubší koncentraci na meditaci.

Sadhu mají bezplatnou jízdenku na veškerou veřejnou dopravu po celé zemi. Každý vám rád uvolní své místo ve vlaku nebo v autobuse. Žít budete z charity nebo almužny od lidí, které na oplátku odměníte prostřednictvím obřadu či požehnání. Pokud byste chtěli vycestovat ze země a potřebovali k tomu cestovní pas, můžete se odkázat na svého guru, jako na rodiče.


Foto: Kateřina Prýmková 12/2019

Pokud v Indii potkáte svatého muže

Mějte se přeci jen trochu na pozoru. Nejen, že vám může požehnat mnoho štěstí a zdraví, ale někteří jsou vyznavači černé magie a mohou vás i uhranout. Ty poznáte tak, že jsou vždy sami a oděny v černém rouše.


Vždy pokud půjdete proti Sadhuovi, vyhněte se z cesty vy. Většinou potkáte postarší muže guru samotáře nebo se svým studentem. Se svatým mužem se nefoťte a pokud byste si ho chtěli vyfotit sami, vždy se předem zeptejte, zpravidla se pak sluší úplata na jídlo. A ještě malá rada pro ženy, ne všichni svatí muži jsou tak svatí, jak se může na první pohled zdát a ne všichni zvládají svůj asketický život, který je častokráte zkreslen dávkou hašišového opojení. Proto se mějte na pozoru a sami se sadhuem rozhodně nikam nechoďte.

307 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


1606366_633886606671294_1763616045_o.jpg

Ahoj, děkuji, že jste zavítali na tento blog

Který píšu od srdce tak, jak věci vnímám v daný okamžik nebo tak, jak jsem je prožila na svých nikdy nekončících cestách do mé milované Asie. Děkuji, že máte otevřenou mysl a snad vám některé řádky budou inspirací na vaší cestě, ať už se vydáte kamkoliv. 

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page